Debata: Co zrobić, by więcej Polek i Polaków było aktywnych zawodowo?

Debata: Co zrobić, by więcej Polek i Polaków było aktywnych zawodowo?

We wtorek, 28 listopada, Fundacja Wolności Gospodarczej zorganizowała kolejną debatę w ramach projektu #TerazPraca, podczas której poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: “Co zrobić, by więcej Polek i Polaków było aktywnych zawodowo?” 

O aktywności zawodowej w Polsce rozmawialiśmy w gronie praktyków i ekspertów od rynku pracy. Dalsze pozytywne zmiany na rynku pracy zależą nie tylko od firm, ale też od stworzenia przez rządzących lepszego otoczenia regulacyjnego dla pracowników i pracodawców. Współczesny rynek pracy stoi przed wieloma wyzwaniami, a konieczność zwiększania aktywności zawodowej, zwłaszcza w grupach takich, jak kobiety, osoby starsze, czy osoby z niepełnosprawnościami, podyktowana jest między innymi zmniejszającą się liczbą osób w wieku produkcyjnym. Inne wyzwania to także luka kompetencyjna przejawiająca się między innymi we wciąż zbyt niskim poziomie kompetencji cyfrowych oraz rozwoju nowych technologii. Koniecznością staje się zdobywanie przez pracowników nowych umiejętności przez całe swoje zawodowe życie. Podobnie istotne jest zadbanie o zdrowie zatrudnionych, z naciskiem na zdrowie psychiczne oraz walka z wypaleniem zawodowym.

Te oraz wiele innych tematów związanych z aktywności zawodową w Polsce poruszyli uczestnicy dyskusji:

‌Jolanta Bańczerowska – Członkini Zarządu, Chief People Officer, Grupa Żabka

Katarzyna Lorenc – Ekspertka ds. rynku pracy, Business Center Club

‌Kamil Sobolewski – Główny ekonomista, Pracodawcy RP 

Przemysław Stalica – Dyrektor Implementacji, Orphoz, McKinsey & Company, 

Sławomir Szymczak – Ekspert ds. rynku pracy, Konfederacja Lewiatan