Teraz Praca x Biblioteka Wolności: Rynek pracy w książce ,,52 mity o kapitalizmie”

Teraz Praca x Biblioteka Wolności: Rynek pracy w książce ,,52 mity o kapitalizmie”

Czy płaca minimalna podnosi standard życia ubogich, wolny rynek wyzyskuje kobiety, a rozwój nowoczesnych technologii powoduje bezrobocie? W książce ,,52 mity o kapitalizmie” Lawrence’a Reeda odpierane są najczęściej pojawiające się zarzuty wobec kapitalizmu i wolnego rynku – w tym najbardziej popularne mity o rynku pracy. Podsumowujemy książkową argumentację, która obala każdy z nich.

MIT 38: ,,Płaca minimalna podnosi standard życia ubogich”

Jeżeli podniesienie płacy minimalnej do przykładowych 30 zł za godzinę byłoby uznane za krok w dobrą stronę, co powstrzymuje polityków przed wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 50 zł? Zgodnie z prawami ekonomii, wzrost ceny skutkuje spadkiem popytu. Tak jak w przypadku każdego produktu, również podniesienie kosztów pracy skutkuje spadkiem popytu na pracę szczególnie pośród przedsiębiorców prowadzących małe, początkujące firmy, których możliwości budżetowe są skromne. Oznacza to, że przedsiębiorca nie zatrudni pracownika, którego koszt pracy będzie wyższy niż wytworzony przez niego zysk. Jeśli płaca minimalna zostanie podniesiona ponad ten poziom, pracodawca po prostu nie zdecyduje się na zatrudnienie pracownika. Niezależnie od tego, czy płaca minimalna zostanie podniesiona o 2 zł czy 20 zł, ekonomicznym następstwem zawsze będzie obniżenie popytu na pracę w mniejszym lub większym stopniu. W efekcie zamiast podnosić standard życia, wzrost płacy minimalnej zwiększa bezrobocie.

Przeczytaj recenzję książki ,,52 mity o kapitalizmie” z cyklu #LekturyFWG>>

MIT 39: ,,Wolny rynek wyzyskuje kobiety”

,,Jako kobieta-ekonomistka reprezentująca dziedzinę zdominowaną przez mężczyzn temat ten nie jest mi obojętny. Niemniej jednak uważam, że choć żaden rynek nie jest idealny, rozwiązania wolnorynkowe w ogromnym stopniu pomogły kobietom podnieść swoje kwalifikacje, wykształcenie i ogólną przewagę komparatywną”, pisze Anne Rathbone Bradley, autorka 39 rozdziału książki ,,52 mity o kapitalizmie”. 

Im więcej wolności w gospodarce, tym łatwiej wspinać się po drabinie awansu społecznego niezależnie od płci. Autorka rozdziału przytacza przykład Arabii Saudyjskiej, w której dyskryminujące obyczaje, takie jak uniemożliwienie kobietom poruszania się bez opiekuna płci męskiej, powodują spadek zatrudnienia kobiet i tym samym zwiększenie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia równych szans na rozwój i zwiększania zarobków jest więc równość wobec prawa będąca jednym z fundamentów wolnego rynku. Z ekonomicznego punktu widzenia, wolnorynkowa konkurencja przedsiębiorstw o jak największe zyski czyni dyskryminację nieopłacalną, gdyż wyłącza z rynku pracy połowę potencjalnych pracowników; dopuszczający się dyskryminacji pracodawcy przegrywają rywalizację o najlepszych pracowników, przez co w naturalny sposób takie działanie jest ograniczane. Równość szans natomiast otwiera możliwości rozwoju każdemu, kto jest chętny inwestować w podnoszenie swoich kwalifikacji. ,,Ratunkiem dla dyskryminowanych kobiet na całym świecie jest równość wobec prawa i wolny rynek pracy”, podsumowuje autorka. 

Wolność, rozwój, liberalizm – obserwuj bibliotekawolnosci_official na Instagramie>>

MIT 46: ,,Maszyny i komputeryzacja powodują bezrobocie”

Automatyzacja i robotyzacja pracy nie jest nowym zjawiskiem. Dzięki wykorzystaniu innowacji w przeszłości, wielu pracowników zostało uwolnionych od monotonnych zajęć, współcześnie wykonywanych na przykład przez maszyny na liniach produkcyjnych. Wykorzystanie robotów i komputeryzacji do zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów w dzisiejszych czasach jest równie korzystne, co innowacje technologiczne wprowadzane w przeszłości. Implementacja robotów i maszyn powoduje zmiany w strukturze zatrudnienia, które w krótkim okresie faktycznie prowadzą do dyslokacji pewnej części miejsc pracy, jednak patrząc długofalowo przesuwają zapotrzebowanie na pracę w kierunku innych zawodów, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu standardu życia i wykształcenia nowych form zatrudnienia.

Teraz Praca: Nowe technologie mogą być szansą dla pracowników. Przeczytaj tekst>>

W ramach serii Teraz Praca x Biblioteka Wolności przedstawiamy wybrane zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej pracy, które są poruszane w książkach ze zbioru Biblioteki Wolności. Biblioteka Wolności to długofalowe przedsięwzięcie Fundacji Wolności Gospodarczej, mające na celu wzmacnianie i propagowanie wartości liberalnych, które najlepiej służą rozwojowi i budowaniu dobrobytu. W ramach projektu kompletowany jest unikalny księgozbiór zawierający najważniejsze pozycje dotyczące wolności, w tym wolności gospodarczej, i całokształtu myśli liberalnej.