Umowa o pracę powoli odchodzi w zapomnienie. Raport GIGbarometr 2024

Umowa o pracę powoli odchodzi w zapomnienie. Raport GIGbarometr 2024
Nowoczesne formy współpracy stają się coraz bardziej popularne. Innowacje technologiczne rewolucjonizują rynek pracy, promując coraz większą elastyczność zatrudnienia. Jej poziom mierzy GIGBarometr, wskaźnik opracowany przez GIGLIKE i Ey Polska.

CZYM JEST GIGBAROMETR?

GIGBarometr to prosty i jednoznaczny wskaźnik, określający poziom elastyczności rynku pracy w Polsce. Żeby zapewnić kompleksowe podejście, barometr łączy trzy perspektywy: otoczenia makroekonomicznego i prawnopodatkowego, punkt widzenia firm, a także perspektywę ludzi, którzy tworzą rynek pracy. 

Wartość wskaźnika przedstawiona jest w skali od 0 do 10, a składa się na nią średnia arytmetyczna z trzech pytań zadanym respondentom: W jakim stopniu obecna sytuacja gospodarcza sprzyja rozwojowi elastycznego rynku pracy, jaki % kapitału ludzkiego w Twojej firmie stanowią elastyczne formy współpracy oraz jak oceniasz poziom zadowolenia ze współpracy z niezależnymi profesjonalistami (B2B) w Twojej firmie. Badania są uzupełnione o komentarze ekspertów. 

W 2024 roku została opublikowana druga edycja wskaźnika, według której rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej elastyczny.

RYNEK OTWIERA SIĘ NA ELASTYCZNE FORMY WSPÓŁPRACY

Tegoroczny indeks wyniósł 5,1 punktów, co oznacza wzrost elastyczności pracy o 0,6 względem ubiegłego roku. Szczególnie istotny wpływ na poprawę miała korzystna zmiana nastawienia badanych firm do mikro i makro otoczenia; m. in. polepszających się nastrojów dotyczących sytuacji gospodarczej, czy rozwijających się w zawrotnym tempie technologii, przede wszystkim tych związanych z zarządzaniem pracą zdalną. Co ciekawe, średniej wielkości firmy częściej niż te duże postrzegają otoczenie jako sprzyjające wzrostowi elastyczności rynku pracy. Jednocześnie na nowoczesne formy współpracy otwierają się w coraz większym stopniu małe przedsiębiorstwa; w 2024 roku z elastycznych form korzysta 65% małych firm (wzrost o 7% względem 2023 r.) oraz 85% dużych organizacji (wzrost o 5%). Firmy, niezależnie od wielkości, coraz bardziej doceniają niezależnych profesjonalistów. 

ATRAKCYJNIEJSZA FORMA WYNAGRODZENIA

W 2024 roku wzrasta liczba umów B2B kosztem malejącej liczby umów-zleceń, które mimo to nadal są najczęściej wybieraną formą współpracy (88% umów). Co ciekawe, odwrotny trend można zaobserwować w branży IT, gdzie ilość umów B2B spadła do poziomu 57% (z 71% w 2023 roku). 

Tak jak w poprzednim roku, główną przyczyną przejścia na elastyczne formy współpracy okazała się perspektywa atrakcyjniejszej formy wynagrodzenia – 59% firm deklaruje ten powód jako podstawowy motywator tej decyzji. Średnio połowa badanych organizacji jako jeden z głównych czynników wymienia również oczekiwania współpracowników, a co trzecia firma uelastycznia formy współpracy ze względu na oczekiwania rynku.

Tekst powstał na podstawie informacji z raportu GIGbarometr. Więcej ciekawych obserwacji i wniosków na temat elastyczności polskiego rynku pracy znajdziesz w raporcie, dostępnym do pobrania na stronie GIGbarometr.pl>>