Wrześniowe Miesięczne Spotkanie – panel dyskusyjny po Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Wrześniowe Miesięczne Spotkanie – panel dyskusyjny po Forum Ekonomicznym w Karpaczu

13 września członkowie AmCham (American Chamber of Commerce) spotkali się w warszawskim Hotelu Marriott na Comiesięcznym Spotkaniu, aby omówić tematy dialogu z interesariuszami podczas 32. edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podczas dyskusji poruszono także wątki dotyczące przyszłości rynku pracy, w tym migracji i robotyzacji.

Prelegentami byli: Radosław Kaskiewicz, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający 3M Regionu Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu w 3M Polska, a także członek Zarządu AmCham; Krzysztof Krawczyk, Partner, Dyrektor Warszawskiego Biura, CVC Capital Partners; Marta Poślad, dyrektor ds. polityki publicznej w Google i członek zarządu AmCham; oraz Marek Żółtowski, starszy menedżer ds. regulacji w BAT. Dyskusję moderowała Elżbieta Czetwertyńska, Citi Country Officer w Polsce, dyrektor generalny Citi Handlowy, a także członek Zarządu AmCham.

We wstępie Elżbieta Czetwertyńska stwierdziła, że Forum Ekonomiczne w Karpaczu stworzyło ogromne możliwości podjęcia dyskusji na tematy będące dotyczące polskiej gospodarki.

Moderatorka zwróciła uwagę na raport Szkoły Głównej Handlowej SGH, z którego wynika, że w latach 2020-22 Polska odnotowała najwyższy wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie była krajem pozostającym w tyle za innymi krajami regionu pod względem przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Skomentowała także wrześniową obniżkę stóp procentowych przez NBP o 75 pb i wskazała, że może ona zagrozić stabilności walutowej.

Marta Poślad powiedziała, że agenda cyfrowa Forum Ekonomicznego w Karpaczu skupiała się wokół nadziei i obaw związanych z postępującą transformacją cyfrową. Nadzieje wiązały się ze sztuczną inteligencją (AI) i jej pozytywnym wpływem na gospodarkę, natomiast obawy dotyczyły działań państw takich jak Rosja i Chiny, oraz tego, w jaki sposób wykorzystują sieci internetowe do wspierania swoich interesów na arenie międzynarodowej. Prelegentka stwierdziła, że choć kraje G20 dostrzegają rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, to w polskiej debacie politycznej ta rewolucyjna technologia nie istnieje.

Marek Żółtowski powiedział, że inwestycje zagraniczne we wschodnich częściach Polski są nieliczne i są bardzo rzadkie, dlatego inwestycje amerykańskie w tych regionach mają jeszcze większy wpływ niż w bardziej uprzemysłowionych regionach kraju. Są one kojarzone przez ludność regionu ze stabilnością gospodarczą i bezpieczeństwem, co nabiera szczególnego znaczenia dzisiaj, gdy na wschodzie szaleje wojna.

Radosław Kaskiewicz powiedział, że w Karpaczu toczyło się wiele dyskusji na temat transformacji energetycznej w Polsce, która jest ważną kwestią dla energochłonnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednym z wniosków było to, że Polska będzie potrzebować okresu przejściowego, aby dotrzymać wyznaczonych przez UE terminów transformacji systemu energetycznego. Kolejnym wnioskiem było to, że po zamknięciu elektrowni węglowych Polska będzie musiała wykorzystać energię jądrową do uzupełnienia luki w produkcji energii, zanim zacznie działać produkcja energii w pełni odnawialnej.

Kaszkiewicz powiedział także, że na forum firmy 3M i AmCham Polska zorganizowały Śniadanie Zrównoważonego Rozwoju z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Finansów, które jasno dało do zrozumienia, że jedynie 25 proc. kosztów transformacji energetycznej w Europie pokryją państwa członkowskie UE, podczas gdy pozostałe 75 procent zostanie sfinansowane przez sektor prywatny.

Krzysztof Krawczyk powiedział, że pomimo wszelkich zawiłości gospodarczych ogólne nastroje wśród uczestników Forum Ekonomicznego w Karpaczu są optymistyczne. Jednym z powodów był rekordowo wysoki poziom zatrudnienia w całej polskiej gospodarce. Dodatkowym czynnikiem napawającym optymizmem na Forum Ekonomicznym w Karpaczu był raport Głównego Urzędu Statystycznego GUS, z którego wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach napływ migrującej siły roboczej do Polski będzie nadal silny. To dobra wiadomość dla inwestorów, biorąc pod uwagę prognozy, że do 2060 roku liczba ludności Polski zmniejszy się z 34 milionów do 30,5 mln.

Krawczyk powiedział także, że wśród dyskusji na forum poruszany był zły stan robotyzacji w Polsce, który wynosi 37 proc. w Niemczech i 60 proc. w Europie. Nasycenie robotami i automatyzacją w polskiej gospodarce jest około 2–3 razy mniejsze niż w Czechach czy na Węgrzech i 5 razy poniżej średniej światowej.

Roboty i automatyzacja przybywają do Polski wraz z zagranicznymi projektami inwestycyjnymi. Tymczasem w 2019 r. poziom napływu BIZ do Polski był najniższy od 1989 r.