Wybory 2023. Jakich zmian na rynku pracy chcą poszczególne partie?

Wybory 2023. Jakich zmian na rynku pracy chcą poszczególne partie?

Kampania wyborcza to okres wzmożonej pracy polityków w terenie w ramach walki o głosy. Jednocześnie sama tematyka pracy i tego, jak powinna wyglądać przyszłość rynku pracy, o której rozmawialiśmy pod koniec sierpnia br. w ramach debaty Dziennika Gazety Prawnej, nie jest głównym tematem tej kampanii. Warto zestawić rekomendacje ekspertów z postulatami komitetów wyborczych – pisze na łamach Forsal.pl Marek Tatała, wiceprezes Fundacji Wolności Gospodarczej

Wśród najważniejszych obserwacji z sierpniowej dyskusji w ramach projektu „Teraz Praca” wyróżniają się cztery, które mają znaczenie dla tempa rozwoju i poprawy jakości życia. Po pierwsze, ważne jest myślenie o kompetencjach pracowników i wizji rynku pracy przyszłości, gdzie kluczową rolę odgrywają system edukacji i szkolenia. Po drugie, wzrost produktywności pracy w Polsce i powstawanie większej liczby dobrze płatnych miejsc pracy zależy od wzrostu inwestycji. Po trzecie, należy jak najlepiej wykorzystać rezerwy naszego rynku pracy, zwiększając aktywność zawodową w określonych grupach – od kobiet, przez pracowników rolnictwa, po osoby w starszym wieku. I w końcu trzeba pamiętać, że nasz rynek pracy będzie nadal potrzebował imigrantów.

Więcej w artykule Marka Tatały na stronie Forsal.pl.