Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 (2023)

Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 (2023)

Zmiany uwarunkowań wykonywania zadań zawodowych jako efekt gospodarki 4.0 skłaniają do refleksji nad charakterem pracy ludzkiej, której rezultaty w dużej mierze zależą od wsparcia technologicznego. Pojawiają się pytania o zasady współpracy urządzeń technologicznych z człowiekiem, której jakość mogą determinować kwestie związane z zakresem wsparcia technologicznego, komunikowaniem się, bezpieczeństwem danych czy zaufaniem w sytuacji podejmowania decyzji. Wykorzystywanie nowych technologii wymusza również adaptację pracowników do nowych zadań. Procesy dostosowawcze wymagają wyposażenia pracowników w nowe umiejętności dzięki szkoleniom, mentoringowi, a także stwarzaniu warunków do uczenia się w miejscu pracy.

W toczącej się w środowisku akademickim i wśród praktyków dyskusji dotyczącej problemów pracy i rynku pracy w gospodarce 4.0 poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie są kierunki zmian w popycie na pracę?
Jakie są nowe wyzwania w zarządzaniu potencjałem pracy?
Jakie kompetencje i perspektywy mają poszczególne generacje pracowników na współczesnym rynku pracy?
Jakie są oczekiwania wobec systemu edukacji i poradnictwa zawodowego?
Jakie zadania stoją przed polityką społeczną w gospodarce 4.0?

W niniejszym zbiorze autorzy prezentują przemyślenia i wyniki badań zmierzające do znalezienia odpowiedzi na te pytania.

WIĘCEJ O KSIĄŻCE