BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje (2023)

BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje (2023)

CZYTAJ RAPORT

Eksperci Business Centre Club opracowali raport – „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”, zawierający rekomendacje programowe istotne z punktu widzenia poprawy sytuacji przedsiębiorców oraz krajowej gospodarki.

Obok rekomendacji dotyczących: kierunków polityki makroekonomicznej, usprawnienia systemu podatkowego, racjonalizacji prawodawstwa, BCC wskazuje kierunki oczekiwanych zmian związane z rynkiem pracy i rynkiem kapitałowym, poprawą sytuacji energetycznej, zarządzaniem zagadnieniami klimatu i środowiska, współpracą Polski z Unią Europejską, a także poprawą konkurencyjności polskich przedsiębiorców.