Trendy HR 2023 | Deloitte Global Human Capital Trends (2023)

Trendy HR 2023 | Deloitte Global Human Capital Trends (2023)

Granice, których istnienie uznawano kiedyś za naturalny porządek rzeczy, tak jak przekonanie, że można podzielić pracę na jasno określone procesy czy zdefiniować stanowiska w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej, że pracę wykonuje się w miejscu pracy, a podejmowane decyzje powinny uwzględniać przede wszystkim interesy akcjonariuszy i poziom zysków – wszystko to odchodzi w przeszłość. Dla przedsiębiorstwa oznacza to konieczność funkcjonowania w zupełnie nowych warunkach, a także możliwość eksperymentowania, pilotażu i wdrażania innowacji dla potrzeb zdefiniowania nowych zasad. Z perspektywy pracowników oznacza to zmianę zasad współpracy z firmą, możliwości szerszej, ciekawszej współpracy oraz współtworzenia wartości.

CZYTAJ RAPORT