„Czy chcemy pracować dłużej?” – debata na Igrzyskach Wolności 2023

„Czy chcemy pracować dłużej?” – debata na Igrzyskach Wolności 2023

17 września 2023 r. w czasie zorganizowanych w Łodzi „Igrzysk Wolności” odbyła się debata pt. „Czy chcemy pracować dłużej?”. Wydarzenie to poświęcone było wyzwaniom stojącym przed polskim rynkiem pracy w związku ze starzeniem się społeczeństwa. W dyskusji moderowanej przez dziennikarza Wojciecha Maziarskiego wzięli udział:

Alicja Defratyka – ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl,
Klaudia Jachira – Posłanka na Sejm RP,
Bartosz Rydliński – współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego,
Piotr Szumlewicz – filozof, socjolog, dziennikarz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.