Czy imigranci kradną pracę i płace Polaków?

Czy imigranci kradną pracę i płace Polaków?

Nie, to nieprawda.

By się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na dane. Zgodnie z danymi GUS w kwietniu 2023 w Polsce pracowało prawie milion cudzoziemców. W porównaniu ze styczniem 2022 ich liczba była większa o ponad 25%. W 2015 r. pracowało w Polsce ok. 338 tys. obcokrajowców. Przez osiem ostatnich lat liczba pracowników zagranicznych w Polsce wzrosła więc prawie trzykrotnie.

Mimo tak wysokiego wzrostu liczby imigrantów pracujących w Polsce stopa bezrobocia w naszym kraju gwałtowanie spadła. W 2015 wynosiła ok. 10%, podczas  gdy w 2023 r. jest to ok. 5%. W porównaniu z 2015 płace realne (a więc skorygowane o inflację) wzrosły o ok. 20%. Gdyby imigranci faktycznie zabierali pracę i płacę Polaków, to dane te wyglądałyby zupełnie inaczej.

Brak wpływu imigracji na zarobki i zatrudnienie Polaków został też potwierdzony przez badanie Gromadzkiego i Lewandowskiego (2022), którzy przeanalizowali skutki masowego przyjazdu Ukraińców do Polski w pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Badacze nie znaleźli dowodów pokazujących, jakoby Ukraińcy przyczyniali się do wzrostu bezrobocia Polaków lub spadku ich wynagrodzeń.