Czy Polacy naprawdę pracują najwięcej w Europie?

Czy Polacy naprawdę pracują najwięcej w Europie?

Rzeczywiście jesteśmy pracowitym narodem, ale wcale nie pracujemy najdłużej w Europie.

Pogląd ten pojawia się dość często w dyskusji o rynku pracy. Jego zwolennicy przytaczają dane OECD z roku 2022 pokazujące, że średnia liczba godzin pracy przypadająca na jednego pracownika w Polsce jest wysoka (1815 godzin rocznie w 2022 r.) w porównaniu ze średnią dla całej UE (1571 godzin). Wynikałoby z tego, że przeciętny Polak spędza rocznie w pracy nawet 30 dni więcej niż przeciętny Europejczyk (przy założeniu ośmiogodzinnego dnia pracy).

Problem w tym, że OECD ostrzega, że te dane nie nadają się do porównań międzynarodowych ze względu na to, że różne kraje mają swoją specyfikę rynku pracy. Wysoki wynik Polski to przede wszystkim efekt tego, że w naszym kraju niepopularna jest praca na część etatu. W ten sposób pracuje u nas mniej niż 5% pracujących. Dla porównania  średnia UE to 14,5%, a w Holandii odsetek ten przekracza 35%. Dane OECD nie uwzględniają podziału na pracujących na pełny etat oraz na jego część, tak więc „niepełnoetatowcy” zaniżają średnią dla całej pracującej populacji.

Przytaczanie danych OECD na dowód tego, że Polacy pracują najciężej w Europie jest więc manipulacją.

Faktem natomiast jest to, że wśród pracujących na pełny etat Polska jest w europejskiej czołówce pod względem liczby godzin. Dane Eurostat z roku 2022 pokazują, że polscy pracownicy pełnoetatowi spędzają w pracy 41,3 godziny tygodniowo, co plasuje nas na szóstym miejscu w Unii Europejskiej (średnia UE to 40,6 godziny). Po uwzględnieniu tej poprawki różnica między Polską a średnią UE jest więc znacznie mniejsza.