Czy w Polsce będą kiedyś wysokie, państwowe emerytury?

Czy w Polsce będą kiedyś wysokie, państwowe emerytury?

Przy obecnej sytuacji demograficznej i wieku emerytalnym – raczej nie.

Już teraz prognozy wskazują, że osoby urodzone w latach 80. otrzymają na emeryturze ok. 25-30% swojej ostatniej pensji. Dlaczego tak się dzieje? To efekt zarówno bardzo niskiego wieku emerytalnego, jak i fatalnej demografii. W polskim systemie emerytalnym wysokość emerytury zależy bowiem od sumy odprowadzonych przez emeryta składek w czasie jego życia zawodowego, oczekiwanego czasu życia po osiągnięciu wieku emerytalnego, a także od liczby pracujących w całej gospodarce.

Obniżenie wieku emerytalnego sprawiło, że z jednej strony ta suma składek jest mniejsza (bo krócej pracujemy), a z drugiej – rośnie oczekiwany czas trwania emerytury. Wystarczy prosta arytmetyka, by pokazać, że gdy w ułamku zmniejszamy licznik, a zwiększamy mianownik, to jego wartość maleje.

Jeżeli rządzący naprawdę chcą zwiększyć emerytury, to powinni skłonić Polaków, by pracowali dłużej (jeśli nie poprzez oficjalne podniesienie wieku emerytalnego, to przynajmniej poprzez zachęty podatkowe do pracy po jego przekroczeniu), a także zwiększać liczbę pracujących (zarówno poprzez aktywizację osób nieaktywnych, jak i przyciąganie imigrantów ekonomicznych).