Czy mamy w Polsce „rynek pracownika”?

Czy mamy w Polsce „rynek pracownika”?

W skali całego kraju – tak. Wciąż istnieją jednak wyspy wysokiego bezrobocia.

Nie ulega wątpliwości, że bezrobocie nie jest obecnie w Polsce problemem. W październiku 2023 r. bezrobocie rejestrowane wg GUS wyniosło 5,0% i był to najniższy wynik, odkąd prowadzone są pomiary. Dla porównania, na początku roku 2004 (tuż przed wejściem Polski do UE) wynosiło ono ponad 20%. Także porównanie danych dla całej UE pokazuje, że kondycja rynku pracy w Polsce jest bardzo dobra – mamy trzecią najniższą stopę bezrobocia w całej Unii (po Czechach i Malcie).

Taki stan rzeczy sprawia, że możemy mówić o „rynku pracownika” – to pracownicy mają silną pozycję negocjacyjną na rynku pracy, a ich niedobór sprawia, że łatwiej im np. wynegocjować podwyżkę.

Mimo tych bardzo dobrych wyników problemem w Polsce wciąż są tzw. wyspy bezrobocia – powiaty, w których bezrobocie dalej jest bardzo wysokie. W październiku 2023 mieliśmy w Polsce 76 takich jednostek. O problemie tym szerzej piszemy tutaj.