Czy praca do 67 roku życia to „praca do śmierci”?

Czy praca do 67 roku życia to „praca do śmierci”?

Nie, to nieprawda.

Pogląd ten był często głoszony w dyskusji o podniesieniu wieku emerytalnego. Dane GUS pokazują jednak, że mężczyzna, który dożył 65 roku życia (obecny wiek emerytalny) ma przed sobą średnio jeszcze ponad 15 lat życia. Kobieta, która dożyła do 60. urodzin ma przed sobą jeszcze ponad 23 lata życia.

Pogląd, że wiek emerytalny wynoszący 67 lat skazuje Polaków na „pracę do śmierci” to oczywiste kłamstwo wykorzystywane do walki z ustawowym dostosowywaniem lat aktywności zawodowej do dużo wyższej niż w przeszłości oczekiwanej długości życia.