Kampania #TerazPraca z tytułem inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej

Kampania #TerazPraca z tytułem inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej

Z dumą ogłaszamy, że kampania #TerazPraca zainicjowana przez Fundację Wolności Gospodarczej uzyskała pozytywną rekomendację i oficjalnie stała się jedną z inicjatyw Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Rok Edukacji Ekonomicznej to prawdopodobnie największe wydarzenie realizowane w obszarze pozaformalnej edukacji ekonomicznej i finansowej w Polsce, zakładające jak największe rozproszenie pomniejszych działań i aktywności, realizowanych oddolnie – tak, aby dotrzeć do najbardziej odległych zakątków Polski.

Organizatorami projektu są Warszawski Instytut Bankowości (koordynator), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja GPW oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

We wrześniu 2023 r.. Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, co w zamierzeniu wnioskodawców stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, a także jest wyraźnym wsparciem dla inicjatyw podejmowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych.

Wymiar symboliczny ma prowadzenie tego projektu w 100. rocznicę wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia. Tym samym Inicjatywy REE 2024 mają stać się bodźcem do kreowania trwałych fundamentów dla przyszłego dobrobytu społeczeństwa, inspirując do kształtowania świadomej, ekonomicznej przyszłości.

Więcej o REE 2024 tutaj>>

Kampania #TerazPraca z tytułem inicjatywy REE 2024

Skąd idea stworzenia projektu #TerazPraca? – Praca stanowi nieodłączny element naszego życia, a stale i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy. Jednocześnie, dyskusja o pracy w przestrzeni medialnej bywa coraz bardziej emocjonalna, a coraz mniej w niej argumentów merytorycznych, co z kolei wywiera negatywny wpływ na dyskusje o niezbędnych reformach – tłumaczy Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej.

W ramach projektu #TerazPraca chcemy:

  • zwiększać świadomość na temat podstawowych faktów o pracy i odnosić się do najważniejszych wyzwań dotyczących rynku pracy,
  • promować skuteczne metody zwiększania aktywności zawodowej i wydajności pracy,
  • monitorować zmiany legislacyjne dotyczące pracy i rekomendować dobre rozwiązania dla funkcjonowania rynku pracy.

Obserwuj profile Fundacji Wolności Gospodarczej na Facebooku, LinkedIn oraz X.