Uchodźcy z Ukrainy wzmocnili polską gospodarkę – wynika z raportu Deloitte i UNHCR

Uchodźcy z Ukrainy wzmocnili polską gospodarkę – wynika z raportu Deloitte i UNHCR

Wojna w Ukrainie spowodowała duży napływ uchodźców, sięgający ponad 6 milionów na całym świecie. Szacuje się, że obecnie w Polsce pracuje od 225 do 350 tys. uchodźców z Ukrainy. Na polskim rynku pracy, dotkniętym silnym niedoborem pracowników, przypływ tak licznej grupy osób miał znaczący wpływ na rozwój gospodarki – wynika z raportu Deloitte.

Po dwóch latach wojny na pełną skalę w Ukrainie, wpływ uchodźców na polską gospodarkę staje się coraz bardziej widoczny. Pomimo przymusowej ucieczki z domów, uchodźcy z Ukrainy bardzo szybko weszli na rynek pracy jako pracownicy i przedsiębiorcy – piszą autorzy raportu ,,Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”. Mimo, że udzielona przez nasze państwo i organizacje humanitarne pomoc finansowa miała kluczowe znaczenie, z szacunków Deloitte i UNHCR wynika, że w sierpniu 2023 roku stanowiła zaledwie 5 proc. zasobów finansowych uchodźców. Zdecydowana większość, bo 80 proc., pochodziło natomiast z pracy.

POZYTYWNY WKŁAD W SPOŁECZEŃSTWO

Jak napisano w raporcie, wiele osób znalazło pracę lub założyło własną firmę w Polsce w ciągu kilku miesięcy od przybycia, wspierając kasę publiczną podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne. To sprawiło, że w 2023 roku szacunkowy udział uchodźców z Ukrainy w polskim PKB wyniósł od 0,7 do 1,1 proc. Zdaniem autorów, liczba ta będzie rosnąć. Jednocześnie wskazują, że pozytywny wkład nie ogranicza się jedynie do udziału w PKB, ale również do wzrostu wydajności pracy. Imigranci wnoszą na rynek nowe umiejętności, rozszerzając dostępny zakres specjalizacji, tym samym zwiększając produktywność pracowników.

LEPSZA OCHRONA UCHODŹCÓW

Włączenie ekonomiczne jest kluczowe nie tylko dla gospodarki, ale i dla lepszej ochrony samych uchodźców. – Chociaż większość uchodźców chce wrócić do Ukrainy, ich włączenie ekonomiczne w krajach przyjmujących przyczynia się do tego, że ten powrót będzie lepiej przygotowany i umożliwi uchodźcom budowanie i ochronę swojego majątku oraz wzmocni ich samodzielność – zaznaczył Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce.

Przeczytaj raport: ,,Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”>>